+387 33 55 11 00; +387 33 55 11 03; info@vipoxrc.ba

B2B/B2C

[parallax-scroll id=”4049”]

 

NAŠI KLIJENTI


VIPOX RC djeluje u ime i za račun pravnih (B2B) i fizičkih lica (B2C), a na osnovu zaključenog ugovora o pružanju usluga. Također, obavljamo i stručne outsourcing usluge za potrebe osiguravajućih društava.

U svakom slučaju, usluge VIPOX RC-a su objektivne, nezavisne i profesionalne, a temelje na struci i iskustvu naših uposlenika.

 

[parallax-scroll id=”4051”]