+387 33 55 11 00; +387 33 55 11 03; info@vipoxrc.ba

Naknada štete

[parallax-scroll id=”3644”]


Ukoliko Vam se dogodi saobraćajna nezgoda, slobodno nam se obratite. Potrudit ćemo se olakšati Vam situaciju i uštedjeti vrijeme. Jednostavno i brzo. Naši stručnjaci će Vas u kratkom roku obavijestiti o pravima po pitanju naknade štete.

Kada ste učesnik saobraćajne nezgode, niste sigurni koja su Vaša prava po pitanju naknade štete. Šta činiti? Kome se obratiti? U kojem roku? Odgovore na ova i druga pitanja ćete dobiti u VIPOX RC-u. I ne samo to. Dobit ćete kompletnu uslugu obrade štete, od njenog nastanka do isplate naknade. Zašto angažovati VIPOX RC za naknadu štete? Kako pružamo usluge u postupku naknade štete?

 

[parallax-scroll id=”3645”]

ZAŠTO VIPOX RC?


 • kvalifikovani smo i kompetentni u postupku naknade šteta.
 • angažujemo se da dobijete odštetu koja Vam pripada.
 • kvalitetno zastupamo Vaše interese u procesu naknade štete.
 • štedimo Vaše vrijeme i novac, jer poznajemo procedure i prava za naknadu štete po svim osnovama.
 • 10.000 riješenih odštetnih zahtjeva u prethodnih 5 godina, dokaz je naše stručnosti.
 • pratimo Vaš odštetni zahtjev od prijave do naplate štete.
 • informišemo Vas o statusu i dinamici rješavanja štete.

Ništa ne naplaćujemo unaprijed.
Mi finansiramo naš rad do isplate štete.

KAKO RADIMO?


Na osnovu Vaše punomoći, obavljamo sljedeće poslove u postupku naknade štete od odgovornog subjekta:

 •  pribavljamo zapisnik o uviđaju saobraćajne nezgode.
 • određujemo pravni osnov naknade štete.
 • sastavljamo nezavisan i profesionalan zapisnik o oštećenju vozila/imovine.
 • prikupljamo medicinsku dokumentaciju u slučaju tjelesnih povreda.
 • sastavljamo obračun štete (materijalne i nematerijalne).
 • podnosimo preciziran odštetni zahtjev odgovornom subjektu.
 • provjeravamo status obrade odštetnog zahtjeva.
 • podnosimo prigovor na prvostepene odluke.

Primarne vrijednosti naših usluga se mogu sažeti na sljedeći način:
Ubrzavamo postupak reguliranja štete.
Garantujemo najprecizniju proceduru procjene štete.