+387 33 55 11 00; +387 33 55 11 03; info@vipoxrc.ba

Pravna lica

 

VAŠ ZAHTJEV JE NAŠA BRIGA


Sve dok ne pretrpite gubitak, ili štetu, niste sigurni šta Vaša polisa osiguranja zaista pokriva (ugovorno osiguranje), odnosno koja su Vaša zakonom utvrđena prava (vanugovorna naknada štete)? 

Ne brinite. Naši stručnjaci za procjenu šteta će efikasno i na Vaše zadovoljstvo zastupati Vaše interese u procesu naknade štete. Vi ćete izdvojiti vrijeme potrebno za prijavu štete, dogovor i potpisivanje punomoći. Cilj kojem težimo je ostvariti najbolji mogući rezultat kroz pregovore, kao i izbjegavanje skupih dugotrajnih sudskih postupaka.

Nakon dogovora, mi se brinemo za Vaš odštetni zahtjev od prijave štetnog događaja do naplate štete. Praktično, to znači poduzimanje sljedećih koraka:

 • registracija zahtjeva i otvaranje predmeta;
 • provjera pokrića: da li je štete pokrivena i do kojeg iznosa;
 • prikupljanje dokumentacije 
 • određivanje odgovornog pravnog subjekta za nastanak štete;
 • određivanje visine odštetnog zahtjeva i angažovanje projenitelja (ako je potrebno);
 • podnošenje zahtjeva;
 • redovno informisanje o stanju predmeta;
 • pregovaramo sa odgovornim subjektom u svrhu ostvarivanja prihvatljive naknade. Brinemo da dobijete fer
 • kompenzaciju koja Vam pripada. U suprotnom, podnosimo prigovor na ponudu;
 • angažovanje advokata (ako je potrebno);
 • ništa ne naplaćujemo unaprijed. Mi finansiramo svoj rad do isplate štete.
  

Primarne vrijednosti naših usluga se mogu sažeti na sljedeći način:

 • ubrzavamo postupak reguliranja štete,
 • garantujemo najprecizniju proceduru procjene štete.