+387 33 55 11 00; +387 33 55 11 03; info@vipoxrc.ba

Šta vaša polica osiguranja zaista pokriva

 

RJEŠENJA U PODRUČJU REGULIRANJA ŠTETA


Svjesni smo činjenice da su profesionalnost i efikasnost u situacijama, kakva je nastanak štetnog događaja, od izuzetnog značaja za fer i brzo reguliranje štete.
Iz tog razloga, nikada ne propuštamo rokove i uvijek radimo u skladu sa ugovorenim nivoima usluga.
VIPOX RISK CONSULTING D.O.O. je u mogućnosti da procjeni štetu uzrokovanu sljedećim događajima / osiguranim rizicima:

 • prirodne katastrofe (požar, poplava, oluja, i dr.)
 • krađa i razbojništvo
 • lom mašine
 • osiguranje elektronike i IT sistema
 • osiguranje objekata u izgradnji i montaži (CAR / EAR)
 • osiguranje domaćinstava i stvari
 • transportno osiguranje, osiguranje prevoznika i špeditera od odgovornosti
 • prekid posla, smanjenje obima posla i finansijski gubici
 • hemijsko zagađenje i stradanje okoline
 • osiguranje odgovornosti
 • odgovornost za proizvode
 • profesionalna odgovornost 
 • tjelesne povrede
 • automobilske štete

VIPOX RISK CONSULTING D.O.O. stručno i efikasno pregovara sa osiguravajućim društvima o maksimalnoj naknadi štete. Za Vas angažujemo vrhunski tim, kako bi što uspiješnije ostvarili Vaša prava pred osiguravajućim društvima, nadležnim sudovima i drugim državnim institucijama. Naši sudski vještaci saobraćajne, mašinske i medicinske struke će Vas zastupati u vansudskim i sudskim postupcima kako bi postigli maksimalnu odštetu za Vas.