ŠTA ZNAČI UPRAVLJANJE RIZICIMA?


Upravljanje rizicima treba posmatrati kao dio sistema upravljanja kompanijom, koji zajedno s drugim podsistemima čini jednu složenu interakciju, tj. sistem upravljanja kompanijom.

Sistem upravljanja rizicima može se definirati kao cjelovit proces koji obuhvata mjerenja i nadziranja relevantnih i potencijalnih rizika, te analize s tim u vezi potencijalnih gubitaka.

Prema standardu ISO 31000:2009 Sistem upravljanja rizicima je skup komponenata koje pružaju temelje i organizacijske aranžmane za projektiranje, implementiranje, monitoring, pregled i stalno poboljšanje upravljanja rizicima u cijeloj organizaciji.