+387 33 55 11 00; +387 33 55 11 03; info@vipoxrc.ba

TPA usluge

[parallax-scroll id=”4054”]


Sastavni dio našeg paketa usluga čine i visoko kvalitetne TPA (Third Party Administrator) usluge. Stoga smo spremni da ispunimo specifična očekivanja svakog klijenta, poduzimajući zahtijevane regulacije šteta, odnosno strategije upravljanja štetama. 

Podizanjem nivoa kvaliteta usluga, postajemo dio procesa reguliranja štete. Sa svakim pojedinačnim klijentom djelujemo na proaktivan način, a sve u cilju kreiranja posebnog programa, u skladu sa klijentovim zahtjevima.

 

Šta znači „TPA (Third Party Administrator)“?


Third Party Administrator (TPA) je lice koje rukovodi različitim vrstama administrativnih i stručnih poslova, na bazi naknade za izvršene usluge, za sve subjekte koji su uključeni u proces protoka novca. Ove usluge podrazumijevaju reguliranje šteta, kontrolu gubitaka i upravljanje rizicima.

Naše usluge ne uključuju samo procjene nastalih gubitaka i štete. Na usluzi smo i da ocijenimo rizike i predložimo adekvatne mjere zaštite od nastanka štetnih događaja.

 

[parallax-scroll id=”4056”]