ZAŠTO UPRAVLJATI RIZICIMA?


Potreba i važnost upravljanja rizicima sve više dobija na značaju kod uspješnih kompanija. Oni koji propuste da prepoznaju i upravljaju rizicima u poslovanju, zapravo rizikuju dugoročnu ekonomsku održivost na tržištu (poslovanje sa gubitkom ili neodgovarajući profit), odnosno, rizikuju smanjenje vrijednosti kompanije-uloženog kapitala, vlastitog imidža i reputacije brenda.

Zato se mi, u VIPOX RISK CONSULTING D.O.O., zalažemo za unaprijeđivanje održivog ekonomskog uspjeha, baziranog na profesionalnom upravljanju rizicima. Podržavamo industriju, trgovinu i uslužne kompanije po pitanju rukovođenja rizicima, kao i brokere i reosiguranja, kada se radi o transferu rizika sa njihovih klijenata.

Pojedinačni pristup svakom klijentu je od izuzetnog značaja za nas. Naše usluge su opsežne, vjerodostojne i koncentrisane na stvarne potrebe. Naši savjeti su nezavisni, jasni i inovativni.

Mi ćemo se uključiti uz Vašu saglasnost ako:

  • Nemate imenovanog i posvećenog risk menadžera
  • Nemate program upravljanja rizicima
  • Niste svjesni kritičnih rizika sa kojima se suočava vaša kompanija
  • Ne provodite odgovarajući proces identifikacije i kvantificiranja rizika
  • Ne razumijete u potpunosti svrhu kontrole ili tretmana rizika koji se trenutno provode kako bi se osigurala usklađenost i učinkovitost procesa
  • Prvenstveno se oslanjajte na vaš program osiguranja u smislu pokrivanja rizika
  • Niste sigurni koji je od vaših rizika jesu, a koji nisu osigurani
  • Niste sigurni da li Vaš risk menadžment radi efikasno
  • Vodite veliki projekat koji zahtijeva upravljanje rizicima